WIJ NODIGEN IEDEREEN UIT OM TE PROBEREN EN MEE TE DOEN MET ONS

KBO Velsen BESTUURSTEAM

AAD DE GIER

penningmeester

OLGA LEURS

ouderenadviseur

vacature

secretaris

vacature

adviseur algemeen beleid

JACQUELINE STAATS

Jaqueline (*1965) heeft in 2018 de voorzittershamer overgenomen van haar moeder, mevrouw Wally de Vries-Ooms.
Zij is getrouwd met Peter Staats en moeder van 5 kinderen die op één na zijn uitgevlogen, woonachtig in Velserbroek en momenteel werkzaam bij
DE kleine VERHUIZER in IJmuiden als teamleider administratie.


Zij is tevens voorzitter van Dorpsvereniging Velserbroek
en steunfractielid bij het CDA in de gemeente Velsen.

AAD DE GIER

Aad (*1952) is na 45 jaar dienstverband bij ABN AMRO gepensioneerd en is de huidige penningmeester van KBO Velsen, hij heeft in september 2020 Jan Jansen opgevolgd. Jan was niet alleen penningmeester, maar ook ledenadministrateur.
De ledenadministratie is vanaf 01-10-2022 belegd bij Aad.
Wij zijn op zoek naar een ledenadministrateur ter verlichting van de taken van de penningmeester.


Hij is woonachtig in Velserbroek, getrouwd met Marianne en vader van 2 kinderen, beiden uithuizig.

Naast het penningmeesterschap bij KBO Velsen is Aad ook hoofdredacteur van ons periodiek WegWijzer en webmaster van de website https://kbovelsen.nl


Naast deze activiteiten is Aad niet alleen penningmeester bij Petanque Union IJmond in IJmuiden en penningmeester bij Dorpsvereniging Velserbroek, maar ook zelfstandig fotograaf.
Verder is hij sinds 27-10-2022 beëdigd als steunfractielid van Velsen Lokaal in de gemeente Velsen.


VACATURE SECRETARIS

Onze oud-secretaris, Nico Sengers, heeft om gezondheidsredenen afscheid genomen van het secretariaat. Als dank voor zijn jarenlange inspanning is Nico in mei 2022 benoemd tot erelid van KBO Velsen.

Er is op dit moment -nog- niemand die zijn taken heeft willen overnemen, wij houden ons ten zeerste aanbevolen voor uw tip of aanbeveling. In ons ervaren team worden momenteel de secretariaatstaken onderling verdeeld, maar wij hebben dringend behoefte aan uitbreiding binnen ons bestuur om -een deel van- de secretariaatswerkzaamheden over te nemen en de overige bestuursleden te ontlasten.

MIA VAN VOORBERGEN

Mia van Voorbergen (*1949) is de nieuwe ledenadministrateur van KBO Velsen en woonachtig in IJmuiden.
Zij heeft in het verleden gewerkt in de boekhouding, bij ruimtelijke ordening en in een verpleeghuis.

Haar huidige leven is ingevuld met bridgen, sporten, fietsen, wandelen, theaterbezoek en volkstuin.

U zult begrijpen dat zij niet altijd bereikbaar zal zijn. In overleg met het bestuur is zij tussen 19:00 uur en 21:00 uur bereikbaaar per telefoon: 06-22260203 (voicemailberichten worden niet teruggebeld).


Alle contacten, berichten, wijzigingen en aanpassingen voor de ledenadministratie doet u zoveel mogelijk via e-mail: ledenadmin@kbovelsen.nl


OLGA LEURS

Olga Leurs (*1947)  is de ouderenadviseur van KBO Velsen, woonachtig in IJmuiden.


Heeft u vragen of wilt u advies over bepaalde zaken, dan kan onze ouderadviseur u helpen.

Zij kan u ook helpen bij het vinden van de juiste professionele hulp via de gemeente Velsen.


Olga kunt u bereiken via het contactformulier op deze website, of rechtstreeks via een e-mail bericht aan ouderenadv@kbovelsen.nl

Heeft u geen e-mailadres, dan kunt ook bellen op 0255-520266 (liefst tussen 17:00 en 18:00 uur)

VACATURE

Na het vertrek van Peter Cammaert uit Velsen in het najaar van 2023 is er een vacature ontstaan voor een adviseur Algemeen Beleid.


Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor het beleid binnen de maatschappelijke sector en onderhoud je contacten zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw domein.


Dit zijn de formele woorden voor de persoon binnen het bestuur van KBO Velsen die ons op het rechte pad houdt, zowel intern als extern naar onze partners in het sociale domein, de collega-ouderenbonden en onze leden.
Je bent steeds op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen en adviseert het bestuur over de te volgen strategie.


Kortom een uitdagende functie; iets voor u? Neem eens contact op met voorzitter Jacqueline Staats, zij zal u graag uitnodigen voor de eerstvolgende bestuursvergadering.